Rozbudowa kotła na drewno i węgiel Classico na automatyczny kocioł pelletowy Classico Bio

Kocioł CLASSICO przeznaczony do ekologicznego spalania drewna kawałkowego i węgla kamiennego w każdej chwili można przystosować do spalania pelletu dzięki czemu użytkownik może cieszyć się wygodą i zaletami pracy automatycznego kotła Classico BIO. Classico spełnia wymogi 5 klasy i Ekoprojektu stawiane urządzeniom tego typu, co potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami.

Instruktaż rozbudowy kotła można zobaczyć tutaj Rozbudowa kotła
                                                                              click

Pierwszej rozbudowy kotła komorowego Classico na kocioł automatyczny Classico Bio może dokonać wyłącznie autoryzowany serwisant firmy Tekla.