Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PRZEDSIĘBIORSTWO PPH TEKLA KRZYSZTOF TEKLA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie nowej niskoemisyjnej komory spalania wraz z wymiennikiem ciepła do kotłów grzewczych na paliwa stałe”.

Celem projektu jest opracowanie nowej niskoemisyjnej komory spalania wraz z wymiennikiem ciepła do kotłów grzewczych na paliwa stałe.

Rezultatem projektu będzie dokumentacja techniczna nowej niskoemisyjnej komory spalania wraz z wymiennikiem ciepła do kotłów grzewczych na paliwa stałe oraz raport z wynikami badań oraz zestawieniami tabelarycznymi i graficznymi przebadanego prototypu kotła w obszarze uzyskanych parametrów emisyjnych.

 
Dofinansowanie projektu z UE: 254 575,00 zł
Wartość projektu: 382 985, 00 zł