Warunki gwarancji

  1. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany wyrób na zasadach i warunkach  określonych w Instrukcji Obsługi dołączonej do każdego produktu.
  2. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  3. Gwarancja zostaje wystawiona na kocioł grzewczy pod warunkiem dokonania całkowitej zapłaty za przedmiot umowy oraz odesłania na adres producenta kopii prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej.
  4. Kocioł nie jest objęty gwarancją, jeżeli w terminie do 14 dni od daty pierwszego uruchomienia  do Firmy „TEKLA EKO TECHNOLOGIE Sp. z o.o.”, ul. Lipowa 38, 43-523 Pruchna nie zostanie odesłana przez użytkownika prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna z podaniem wszystkich wymaganych informacji lub jeżeli w karcie gwarancyjnej brakuje numeru kotła, danych użytkownika (imię, nazwisko, adres, telefon), danych instalatora, wartości parametrów regulacji kotła, rodzaju paliwa.
  5. Niewypełniona Karta Gwarancyjna jest nieważna.
  6. Kocioł nie podlega gwarancji, jeżeli numery kotła, regulatora lub motoreduktora nie zgadzają się z numerami znajdującymi się w paszporcie kotła. (Podczas wizyty serwisanta ważne jest aby  uzupełnić zmiany, brak wpisu skutkuje odrzuceniem naprawy  gwarancyjnej).
  7. Gwarant zapewnia sprawne działanie kotła, jeżeli ściśle będą przestrzegane warunki określone w DTR w szczególności w zakresie parametrów dotyczących paliwa, komina, wody kotłowej, podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania.