Porady techniczne

Szanowni Państwo 
Przed wezwaniem serwisu prosimy o zapoznanie się z najczęstszymi pytaniami,
jakie pojawiają się w przypadku problemów z obsługą kotła. 

1. Niska wydajność cieplna

Objawy
Porady
Możliwe zanieczyszczone kanały spalinowe
Wyczyścić kanały spalinowe, sprawdzić drożność komina.
Brak dostatecznej ilości powietrza w kotłowni
Sprawdzić kanały nawiewne odpowiedzialne za dostarczenie powietrza do kotłowni.
Zbyt duży ciąg kominowy
Ograniczyć ciąg za pomocą regulatora ciągu.
Problem z poprawną pracą sterownika, podajnika lub dmuchawy
Wyregulować palnik, sprawdzić ustawienia pracy palnika zgodnie z tabelami regulacji mocy, sprawdzić prawidłowość przepływu powietrza w palniku oraz sz
Spalanie nieodpowiedniego paliwa
Zaopatrzyć się w paliwo dobrej jakości

2. Wydymianie

Objawy
Porady
Niedostateczny ciąg kominowy
Sprawdzić ciąg komina, drożność kanału dymnego, porównać z wpisem w karcie gwarancyjnej.
Zanieczyszczone kanały spalinowe
Starannie przeczyścić kocioł
Zużyte uszczelki drzwi (szczeliwo), Nieszczelność zasobnika paliwa
Zaopatrzyć się w nowe uszczelki
Nieszczelne połączenie kotła z kominem
Uszczelnić lub wymienić łącznik.
Zatkane dysze powietrzne palnika
Udrożnić dysze powietrzne w palniku, wyczyścić oraz uszczelnić palnik

3. Nieprawidłowy obraz ognia w palniku

Objawy
Porady
Słaby ,niski ,czerwony dymiący płomień wskazuje na zbyt małą ilość powietrza w palniku
Zwiększyć wydatek dmuchawy, sprawdzić dysze powietrzne palnika, wyczyścić mieszacz powietrza
Ogień koloru jasnożółtego przechodzący w biały z dużym podmuchem, wskazuje na zbyt dużą ilość powietrza w palniku.
Zmniejszyć wydatek dmuchawy
Spalanie paliwa poniżej rusztu wskazuje na złe ustawienia podajnika, lub za duży wydatek powietrza
Ustawić, przeregulować palnik wg tabeli regulacji mocy
Spadające niedopalone kawałki węgla poza obszar rusztu
Ustawić, przeregulować palnik wg tabeli regulacji mocy, wydłużyć czas postoju podajnika. Po około 30min sprawdzić ewentualnie skorygować.

4. Podajnik nie pracuje pomimo sygnalizacji jego pracy na sterowniku.

Objawy
Porady
Pomimo wskazań na sterowniku, podajnik nie podaje paliwa
W menu sterownika „TYP PALENIA” sprawdzić czy wybrano tryb automatyczny.

Sprawdzić czy podajnik nie jest zablokowany – odblokować.

Zerwanie zawleczki / zawleczek – wymienić.

Sprawdzić czujnik STB.

Sprawdzić kondensator silnika, wymienić na nowy (tylko osoby uprawnione lub wezwać serwis).

Sprawdzić poprawność podłączenia podajnika (tylko osoby uprawnione lub wezwać serwis).

5. Wentylator nie pracuje pomimo sygnalizacji jego pracy na sterowniku

Objawy
Porady
Pomimo wskazań stanu pracy na wyświetlaczu, dmuchawa nie pracuje
Sprawdzić połączenia przewodu zasilającego z dmuchawą Sprawdzić wyłącznik krańcowy (jeśli jest zamontowany).

Sprawdzić połączenia elektryczne (tylko przez osoby uprawnione lub wezwać serwis)

Zużyty kondensator silnika, wymienić na nowy (tylko osoby uprawnione lub wezwać serwis)

Zużyty kondensator silnika, wymienić na nowy (tylko osoby uprawnione lub wezwać serwis)

6. Częste zrywanie zabezpieczenia przekładni ślimaka

Objawy
Porady
Silnik i tuleja reduktora obraca się, mechanizm nie podaje paliwa i po chwili zrywa zawleczkę
Wypoziomować zasobnik paliwa w stosunku do wymiennika, punktem odniesienia jest rura podajnika prostopadła do kotła oraz liniowo do palnika.

Zużyty mechanizm podajnika, wymienić na nowy

Nagar w kolanie retorty, należy wyczyścić retortę mechanicznie, wyregulować parametry spalania w celu uniknięcia takich przypadków. Spalona końcówka ślimaka spowodowana zbyt niskim spalaniem, wymienić ślimak na nowy oraz dobrze wyregulować palnik aby uniknąć powtórzenia sytuacji.