Uchwały antysmogowe

W związku z coraz gorszą jakością powietrza w Polsce poszczególne samorządy otrzymały prawo wprowadzenia  wewnętrznych regulacji zakazujących używania określonych paliw oraz eksploatacji konkretnych rodzajów kotłów i pieców grzewczych. Wieśkszość województw bo 13 na 16 wprowadziło już odpowiednie uchwały.
Przykładowo na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje jedna uchwała: UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Uchwała ta wprowadza następujące terminy wymiany kotłów:

  •          od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
  •         od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  •         od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  •         od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych
            dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

W przypadku nieprzestrzegania zapisów uchwały antysmogowej może zostać nałożona grzywna w wysokości od 20 do 5000 zł.

Więcej informacji na temat wszystkich Uchwał antysmogowych mogą Państwo znależć na stronie: Przegląd Uchwał antysmogowych